Sprider M-25

Sprider M-25 har under de senaste 25 åren revolutionerat asfaltering av mindre ytor. Genom att maskinen eliminerat en stor del av det tunga och manuella arbetet, reduceras den totala mängden arbete samtidigt som effektiviteten och kvaliteten förbättras. Sprider M-25 monteras till ett lastbilsflak och manövreras genom en enkel fjärrkontroll.

Sprider M-25 består av en flexibel skruvtransportör som monteras baktill på en lastbil för utläggning av asfalt på mindre eller oregelbundet formade ytor. Genom den flexibla och fjärrstyrda transportarmen matas asfalten ut där den behövs och i rätt mängd.

Att använda sig av Sprider M-25 vid asfaltering av mindre ytor innebär i de flesta fall väsentligt mindre manuellt arbete än vid handläggning med traditionella metoder. Det krävs dessutom sällan handläggarlag på fler än 3–4 personer inklusive lastbilschauffören, vilket är färre än vid andra arbetssätt.

Lasset kan under hela utläggningen hållas täckt vilket innebär att värmen bibehålls och ger en högre kvalitet på beläggningen. Att ingen värme går till spillo i onödan är också bra ur miljösynpunkt.

Kapacitet:

  • Beroende på asfaltens beskaffenhet, ca 30 ton/timme.

Längd på transportarmen:

  • 4,3 m eller 4,6 m på M-25E
  • 5,0 m på M-25S

Största stenstorlek:

  • Vi rekommenderar max 32 mm i asfalt och 22 mm i grus.

Vid montage på lastbil är det viktigt att inte flakets överhäng är för stort i förhållande till lastplanets höjd. Vi rekommenderar ett överhäng på max 500 mm men för att bedöma lämpligheten är det flera variabler som spelar roll. Kontakta oss gärna för hjälp.

 Sprider M-25 får sin kraft från lastbilens hydraulsystem. Pump, tank och ledningar behöver därför vara rätt dimensionerade och i god kondition. För att fullt kunna utnyttja Sprider M-25:s kapacitet rekommenderar vi ett oljeflöde om 80 l/min vid 220 bar. Tanken bör rymma minst 120 liter.

Boka demo - vi visar gärna

Låter detta som något för dig och din verksamhet? Hör av dig så berättar vi mer. Du kan också boka en demo där vi visar hur våra produkter kan hjälpa dig att utföra arbetet snabbt och effektivt.