Maskintillverkning & industriautomation

En av våra nyckelkompetenser på SpriderMaskiner är att utveckla och tillverka specialmaskiner för främst automation av produktionsprocesser och godshantering. Vi gör allt från konstruktion och tillverkning till idrifttagning av olika maskiner för exempelvis godshantering, packning och olika steg i en tillverkningsprocess.

Eftersom vi har både konstruktion och tillverkning inom företaget erbjuder vi allt från enklare transportbanor till avancerade och flexibla lösningar utifrån dina behov.