Våra erbjudanden

SpriderMaskiner är ett industriföretag som vilar på tre olika ben. Det första och största benet av vår verksamhet består av maskiner för asfaltering av mindre ytor. Hit hör våra egna produkter Sprider M-25, Sprider Blackbox och EZ-Filler.

Det andra benet av verksamheten är lastbilar och lastbilspåbyggnader. De flesta påbyggnader är kopplade till asfalttransport och fjärrstyrning av lastbilar för asfaltering, men vi utför även andra typer av påbyggnader som exempelvis tipp, lastväxlare, vinterväghållning och styckegodskranar.

Det tredje benet är produktionsteknik och legotillverkning. Vi bygger specialmaskiner för automatisering av tillverkningsprocesser, utför underhåll och reparation av produktionsutrustning samt legotillverkning inom svarvning, fräsning och svetsning.

Asfaltering av mindre ytor

Sprider M-25

Sprider för gjutasfalt

Sprider Blackbox

EZ-Filler

 

Lastbilspåbyggnader

ReCoDrive

Lastväxlarflak

Lastbilspåbyggnader

Kompletta lastbilar

Tillverkning & service

Maskintillverkning & industriautomation

Industriservice

Legotillverkning

Eftermarknad & service